Fundusz Rozwoju Kardiochirurgii zaleca preparat Alveo w profilaktyce chorób serca.


Dr Sohrab Khoshbin, Ph.D, M., Sc., Hom., D.Acu., C.Ht Jest Przewodniczącym Rady Naukowej firmy Akuna.

Jest jednym ze światowych autorytetów w dziedzinie ziołolecznictwa. Przez ostanie 40 lat wykonywania swego zawodu, poświęcał się zgłębianiu tajemnic wiedzy na temat zdrowego odżywiania, a przede wszystkim medycyny alternatywnej, medycyny chińskiej, ziołolecznictwa, homeopatii, chemii organicznej i inżynierii chemicznej. Jest głównym założycielem Canadian College of Holistic Health w Toronto. W ostatnich dziesięcioleciach wykorzystywał w swej praktyce klinicznej unowocześnioną terapię ziołową. Dr Khoshbin zajmuje różne stanowiska w instytucjach zajmujących się medycyną niekonwencjonalną i naturalnymi metodami leczenia. Prowadził wykłady na York University w Toronto i jest autorem książki "100 magicznych roślin leczniczych" (100 Magic Herbs), która pojawiła się na rynku w 1999 roku. Dr Khoshbin jest również częstym gościem w programach radiowych i telewizyjnych, i razem z firmą Akuna zapewnia najwyższą jakość produktów, idealna kompozycję składu, dla klientów na całym świecie. Wywiad z Dr Khoshbinem

Dr Jaromir Bertlik, MUDr. N. D.

Z pochodzenia jest Kanadyjczykiem. Pod koniec lat 80 tych ukończył studia na Instytucie Medycyny Naturalnej w Toronto (College of Naruropathic Medicine in Toronto), uzyskując tytuł Doctor of Naturopathy. Aktualnie prowadzi własną klinikę medycyny naturalnej w okolicach Toronto. Poświęca się badaniom leczenia chorób nowotworowych. Pracuje jako czynny doradca w dziedzinach odżywiania i prowadzenia prawidłowego trybu życia. Równocześnie jest ekspertem w dziedzinie medycyny biologicznej, homotoksykologii, tradycyjnej medycyny chińskiej i medycyny naturalnej. Jest wykładowcą w Instytucie Medycyny Naturalnej (College of Naruropathic Medicine).